English version here:

Ca. 300 deltakere fra fire land samlet seg til slektsstevne til i Beiarn 26.-27. juni 2010, til minne om Hans Petter Olsen Lillejord og de to konene hans, Målfrid Sakariasdatter og Margrete Nilsdatter.

Det var lagt opp til et rikholdig program, der høydepunktet for mange var besøket til Hans Petters gård på Lillejord, som vi i dag bare kan se restene av i form av grunnmursruiner. Like fullt kan det være gripende å komme til et slikt sted og se arnestedet til en fjern forfar eller formor, særlig for dem som har reist fra andre sida av jordkloden.

Ellers var det hilsen fra Beiarns ordfører og fra Øvre Dunderlandsdalen historielag, kulturinnslag ved musikeren Susanne Lundeng og artisten Eline Svendsen, et artig “korsanginnslag” av deltakere fra Canada og avduking av en minnestein over utvandrere fra Beiarn.

Dessuten var det god mat, forberedt og servert av dyktige kokker og medlemmer av ungdomslaget Vårliv, tid til gode samtaler, og utpå kvelden ble det høve til en svingom til tonene fra Øyvind Vold og Thore Steen.

Slektstreffet ble avsluttet søndag med gudstjeneste i Beiarn kirke med sokneprest Einar B Skomsvoll og pastor Aage Larsen fra Wisconsin. Her ble også et tip-tipp-tipp-tippoldebarn til Hans Petter og Målfrid døpt. Deretter var det kirkekaffe på Beiarn bygdetun der det også var anledning til å se på samlingene og nyte tradisjonsmat fra Beiarn. Det hele ble avrundet ved dansere fra Bodø folkedanslag.

Vi har mottatt mange hyggelige tilbakemeldinger fra deltakere som har takket for initiativet og berømmet gjennomføringen av slektstreffet. Det takker vi for, og kvitterer med at det aldri ville vært mulig å gjennomføre uten den store innsatsen fra interesserte, hyggelige og arbeidssomme deltakere, både under forberedelsene og gjennomføringen av slektstreffet. Hjertelig takk!

Det var akkurat slik vi på forhånd forestilte oss “vårres folk”.

Etter en liten “pustepause” har vi samlet noen bilder fra slektstreffet som du kan finne her.  Vi takker bildeleverandørene, Dag Pettersen (Avisa Nordland), Rita Frantzen og Berit Bakken Strand for stor velvilje. Dersom noen har andre fine bilder fra slektstreffet som de kan tenke seg å publisere her, er det bare å sende bilde og evt. kommentar til:

Til slektstreffet ble det laget et hefte om familien Lillejord. Det kan nå lastes ned her.

Advertisements