Salen på ungdomshuset fylles opp/The hall is filling up.

Glade og forventningsfulle deltakere. / Happy and expectant audience. Photo: Dag Pettersen, Avisa Nordland, Berit Bakken Strand

Susanne Lundeng slo an tonen med slåtter fra Beiarn. / The fiddler Susanne Lundeng enchanted the audience with folk music from Beiarn. Photo: Dag Pettersen, Avisa Nordland.

Inge Strand ønsket velkommen på vegne av slektstreffkomiteen. / Inge Strand welcomed the participants on the behalf of the Organizing Committee.

Orfører Frigg-Ottar Os hilste fra Beiarn kommune. / Mayor of Beiarn, Frigg-Ottar Os greeted the reunion from Beiarn municipality.

Linda Utheim var vertskap og ledet programmet under slektstreffet. / Linda Utheim was the host of the reunion and presented the program and the actors.

Thora Ernstsen, oldebarn til Hans Petter og Målfrid, var slektstreffets eldste deltaker. Hun er 100 år yngre enn oldefaren, født i 1911. / Thora Ernstsen was the oldest participant. She is born in 1911 and is a great granddaughter of Hans Petter and Målfrid. Photo: Dag Pettersen, Avisa Nordland.

Et improvisert kor av lillejord’er fra Calgary i Canada skapte munterhet i salen med sin ironiske sang om hvor vanskelig det er å være beskjeden når man er en lillejord, og med en sang til lutfiskens pris.

David Baker (høyre) introduserte “koret” ved å si at et kor er mennesker som kommer sammen og øver.

– Vi kommer bare sammen.

Foto: Dag Pettersen, Avisa Nordland og Berit Bakken Strand

Møtet med tuftene etter Hans Petters familie på Lillejord ble en sterk opplevelse for mange, og et høydepunkt under slektsstevnet. / Meeting the site of Hans Petter’s family at Lillejord became an emotional event and a highlight during the reunion. Photo: Dag Pettersen, Avisa Nordland

Beiarn historielag har reist en minnestein for utvandrere fra Beiarn. Steinen ble høytidelig avduket under slektsstevnet, og historielagets leder Terje D. Nilsen og ordfører Frigg-Ottar Os foresto handlingen. / Beiarn History Society has raised memorial stone, commemorating emigrants from Beiarn. The stone was solemnly unveiled during the reunion, and the Society leader and the Mayor committed the act. Photo: Rita Frantzen

Om kvelden var det servering av grillmat, gode samtaler og dans til trekkspillmusikk. “Lenge siden det har vært så fin gammeldansmusikk på Trones”, kunne vi høre blant publikum.

In the evenening there was a barbeque, nice small talks and dance to accordion music.

Advertisements