English version here:

Siste: Råopptakene til DVD-en er tatt, og i løpet av ettersommeren vil det ferdige produktet foreligge. Det ble tatt opp bestillinger på slektstreffet, og flere bestillinger kan gjøres her:

Prisen er ikke bestemt og vil bli beregnet etter hvor mange som bestiller; dess flere, dess billigere. Det er så langt klart at prisen vil bli under 300 kroner.

Lillejord-treffet vil bli en begivenhet. Det vil forhåpentlig bli en stor opplevelse og et rikt minne for oss alle som er med.

Men minner er forgjengelig, og vi kommer i hu uttrykket “Evig eies kun det teipte”. For å sikre minnene fra treffet forhandler vi med en journalist/filmmann om et dokumentasjons-prosjekt som skal ende opp med ei DVD-skive om treffet. Ideen er at produsenten – i tillegg til opptak under treffet – skal gå inn på bakgrunnen til Lillejordslekta og intervjue deltakere som har interessante ting å komme med. Resultatet vil dermed ikke bare bli et opptak av våre opplevelser under treffet, men noe mer.

For å få dette til må vi forvisse oss om at det er interesse for et slikt produkt, og dette oppslaget må betraktes som en form for markedsundersøkelse.

Prisen for DVD-en vil være ca. 300 kroner, og vi ber dem som er interessert i at det blir laget en slik DVD og vil kjøpe ett eller flere eksemplarer, om å melde fra om det på e-post innen 15. juni.

Vi understreker at dette ikke er en bindende bestilling, men en undersøkelse om det er verdt å gå videre med ideen.

Takk for oppmerksomheten.

 

Advertisements