Hanna Pauline var den eldste av Hans Petter og Målfrids barn som vokste opp. Hun ble født i 1837, og giftet seg i 1858 med Fredrik Olsen på Os. De fikk ni barn, hvorav åtte vokste opp.

Hanna Pauline fikk et langt liv, og døde 84 år gammel i 1921. Til tross for dette har det vært vanskelig å få fram opplysninger og bilder fra hennes liv og virke. Vi har heller ikke mange bilder eller annen informasjon om barna hennes.

Vi kjenner historia om broren Lars Stabel som ombestemte seg da familien var på veg til Amerika, og heller ville være hos søster Hanna Pauline. Men det er stort sett alt.

Vi oppfordrer derfor alle som måtte sitte med opplysninger, bilder eller andre ting som kan kaste lys over Hanna Pauline og familien hennes, om å ta kontakt med oss ved å klikke på “Leave a comment”.

Siste: Oldebarn til Hanna Pauline, Odd Strand, forteller at han har bilde av Hanna, som har sin egen historie. Den kommer vi tilbake til når vi får skanna bildet og snakka nærmere med Odd.

Advertisements