Vi kjører nå en kampanje for å nå flest mulige av våre norske slektninger og invitere dem til slektstreffet 26.-27. juni 2010.

For å gjøre påmeldinger enklest mulig, legger vi nå noen kjerneopplysninger ut her.

Slektstreffet starter lørdag 26. juni fra kl. 11.00 på Trones skole med registrering og lunsj. Kl. 13 starter det offisielle programmet, og kl. 18.00 er det middag som opptakt til den festlige delen av programmet. Festen varer så lenge publikum vil. Søndag er det kirkegang i Beiarn kirke med påfølgende kirkekaffe på bygdetunet, utstillinger og andre kulturinnslag. Som ellers ønsker vi også her å legge til rette for den gode samtalen og anledning til å knytte familie- og vennskapsbånd.

Arrangementet på søndag er åpent for alle, men er sjølsagt hovedsaklig innrettet mot deltakerne på slektstreffet. For å delta på lørdagsarrangementet, må du melde deg på. Påmeldingsskjema finner du her. Nærmere informasjon om utfylling og andre detaljer, finner du her.

Påmeldingsfristen er forlenget til utgangen av mars, og vi håper at flest mulige vil melde seg på så snart som mulig. Det gjelder særlig dem som trenger overnatting, siden vi ikke rår over så mange overnattingsplasser.

Spørsmål om påmelding kan du rette via e-post til Lillejordtreffet@online.no

Dersom du er i tvil om du eller ektefelle/samboer er etterkommer til Hans Petter Olsen Lillejord, kan du se om du finner deg selv, foreldre eller besteforeldre i slektstreet på dette nettstedet.

Lykke til og hjertelig velkommen til stor fest.

Advertisements