Etter en god sommerferie har organisasjonskomiteen hatt møte og gjort de nødvendige forberedelser slik at vi kan begynne å ta imot påmeldinger til slektsstemnet for etterkommerne etter Hans Petter Olsen Lillejord og hustruene Målfrid Sakariasdtr. og Margrete Nilsdtr.

Vi understreker at det ikke blir sendt ut noen personlige innbydelser, og at alle etterkommere er hjertelig velkommen til å melde seg på. Vi får spørsmål om hvordan en kan finne ut om en er etterkommer. Slektstreet som finnes på dette nettstedet, er et godt hjelpemiddel.

Vi registrerer stor interesse for arrangementet, og det kan komme på tale å sette strek for påmeldinger dersom vi ser at antallet blir så stort at vi ikke kan rå med det. Da gjelder prinsippet om at de som først meldte seg på, får førsteretten. Vi må også balansere mellom norske etterkommere og dem fra Canada og USA.

Deltakere regnes som påmeldt når stemneavgifta er innbetalt.

Påmelding skjer ved å fylle ut dette påmeldingsskjemaet. Vi håper det skal være lettfattelig, men vi kan nevne noen forhold:

  • Skjemaet lastes ned og fylles ut i Word og lagres på egen maskin. Deretter legges det ved en e-post til Lillejordtreffet@online.no Du kan også skrive det ut og fylle det ut med penn og sende det med vanlig post til: Thore Steen, 8110 Moldjord
  • Du kan melde på flere personer på samme skjema. En må være hovedperson, som vi forholder oss til, mens de andre er knyttet til denne personen. Barn under 12 år går gratis. Spesifiser derfor påmeldte med alder ved påmelding.
  • Vi ønsker informasjon om evt. ønsker om opphold og overnatting. Kryss av ved det aktuelle ønsket. Dersom du ordner slikt sjøl, krysser du av ved ”Ordner selv”.
  • Regn ut den totale stemneavgifta og send den til det oppgitte kontonummer. Merk innbetalinga med hovedpersonens navn. Når vi har mottatt pengene, registrerer vi påmeldinga.
  • Dersom du lurer på noe, spør oss per e-post, eller bruk kommentardelen nedenfor.
  • Når påmeldinga er avsluttet, vil vi sende et nytt skjema med spørsmål om spesielle behov til mat (cøliaki, diabetes etc.), ønsker om spesielle opplevelser ved besøket, og om du har noe du vil bidra med til stemnet (underholdning, hilsning eller lignende). Vi ønsker nemlig at alle gode krefter skal få komme til uttrykk under festen.

Påmeldinga gjelder stemnet på lørdag. På søndag er det ingen påmelding til gudstjenesten eller til kirkekaffen.

Påmeldingsfristen er 31.1.2010, men som sagt; først til mølla får først malt.

Advertisements