Dette nettstedet ble oppretta i januar 2009 for å bringe informasjon om det påtenkte slektsstevnet etter Hans Petter Olsen Lillejord og de to konene hans, Målfrid og Margrete, til etterkommere i USA og Canada. Familien emigrerte nemlig til Amerika i 1866, men fire voksne barn ble igjen i Norge – og etterkommerne deres danner den norske greina av familien.

Responsen fra Lillejord’ene i Amerika har vært fabelaktig. Vi har oppspora svært mange etterkommere, og vi har fått mye informasjon om familien der borte. Denne informasjonen er fortløpende lagt ut på nettstedet, både som tekst og som bilder. Mange har også tatt kontakt og sagt de vil komme til Beiarn til slektsstevnet. Vi kan konstatere at vi nå har passert et punkt der det er umulig å snu. Nå blir det full fart fram mot 26. og 27. juni 2010, da det hele skal foregå. Det blir først fest på Granlihuset på lørdag 26. og så blir det internasjonal kirkesøndag med både norsk og amerikansk prest, og vi håper å få til en kirkekaffe der gjestene våre kan få møte enda flere beiarværinger.

Informasjonen har så langt vært gitt på engelsk. Slektsstevnet er sjølsagt også for den norske delen av slekta, og vi vil fra nå også gi informasjon på norsk fra dette nettstedet. Vi har derfor fått lagt ei lenke på startsida for Beiarn, Beiarn.net, og vi ser at svært mange alt har besøkt nettstedet via denne lenka. Det som allerede er lagt ut på engelsk, vil ikke bli oversatt. Mange nordmenn er flinke nok i engelsk til å kunne lese disse tekstene, og det fins også ei oversettertjeneste på Google som også kan nås fra Beiarn.net. Oversettelsen er ikke perfekt, men med litt godvilje forstår vi det meste.

Det er Beiarn historielag som formelt har tatt initiativet til dette treffet 200 år etter at Hans Petter Olsen ble født. En liten komité har vært i arbeid noen måneder med forberedende arbeid, men fra nå starter planlegginga av selve treffet. Komiteen er utvida til et ti-talls personer, og vi håper å kunne engasjere foreninger og enkeltpersoner i Beiarn til innsats og engasjement for denne store begivenheta.

Alle som ikke kjenner slekta si så godt, bør finne ut om de er “unna” han Hans. Det kan en gjøre ved å gå inn i dette slektstreet og se om en finner egen familie. Alle som er i denne slekta, kan melde seg på treffet. Påmeldingsskjema og informasjon om påmeldingsavgift, program og andre forhold vil komme på denne sida over sommeren. Påmeldingsfristen er satt til 31.1.2010.

Vi vet ikke hvor mange gjester som vil komme fra Amerika. Uansett antall ønsker vi å framstå som gode verter, og vi håper mange vil ønske å bo hos slektninger under oppholdet her, og at mange slektninger her i Beiarn kan tenke seg å ta imot gjester for noen dager. På den måten kan vi gjøre besøket til noe mer personlig både for gjestene og for oss, noe som kan skape sterkere og mer varige forbindelser mellom oss enn om alle gjestene våre skulle bo på hotell og gjestgiveri. Dette spørsmålet vil vi komme tilbake til.

Mer informasjon vil komme i media og på dette nettstedet, og vi håper også at dere som er innom her, vil bruke jungeltelgrafen flittig. Det er viktig at så mange som mulig blir kjent med det som forestår og får anledning til å bli med.

Vi håper at vi sammen kan presentere Beiarn på en flott måte, og at vi kan framstå som gode og gjestfrie verter.

Spørsmål og innspill kan sendes hit.

Advertisements